VERHOUDINGS IN DIE HUWELIK

Family Life

Die kwaliteit van ons verhoudings  bepaal ons lewenskwaliteit! Hoe gelukkig ons in die lewe is word grootliks bepaal deur hoe gelukkig ons binne ons verhoudings is.

God het die mens geskape om in verhouding te wees met Hom en met ‘n ander mens en Hy het hulle binne ‘n heelal geplaas waar alles in verhouding staan tot iets anders!

God self staan in ‘n misterieuse verhouding binne die Drie-eenheid en die feit dat ons God ‘n VerhoudingsGod is maak Hom uniek!

Ons ken almal die verloop van die mens se verhaal – verhouding tussen God en mens, en mens en mens is verbreek. Van daardie punt af tot en met Christus se kruisiging, opstanding en hemelvaart stuur God met die geskiedenis af op die HERSTEL van VERHOUDINGS – ons verhouding met Hom en ons verhouding met mekaar sodat ons aan Hom plesier kan verskaf.

Dit is tog  vreemd dat ons dikwels die belang van verhoudings uit die oog verloor en so besig word om die lewe te leef en te oorleef dat ons die belangrikste aspek van die mens se horisontale bestaan opsy skuif.  Ons belê baie geld en tyd in die finansiële markte terwyl ons nalaat om beleggings te maak in ons huweliks- en gesinverhoudings.

Hoe ontwikkel ‘n mens jou huweliksverhouding?

  • Aan die kern van ‘n vervullende huweliksverhouding lê onselfsugtige liefde wat uiting vind in opbouende kommunikasie.
  • Sinvolle kommunikasie kan nie plaasvind as daar nie kwaliteit tyd bymekaar deurgebring word nie en dit geld vir die huwelik en vir ouerskap.
  • Om ‘n sinvolle verhouding te hê vra dat huwelikspare mekaar sal leer  verstaan – dat hulle eerlik  voor mekaar sal begin leef sonder om te skuil agter maskers. Dit kan gebeur wanneer daar onvoorwaardelike aanvaarding is van mekaar.
  •  Om mekaar te verstaan moet mense leer om te luister sonder die filters van vooroordeel en vooropgestelde idees. “Omdat ek lief is vir jou wil ek jou waarheid hoor.”
  • Dan moet hulle ook leer om so te praat dat hul luisteraars die boodskap ondubbelsinnig sal hoor en opgebou sal word daardeur. “Omdat ek lief is vir jou wil ek ook my waarheid vir jou kan sê.”  Vra jouself die vraag af “sal wat ek gaan sê my verhouding bou of breek?”
  • Sonder wedersydse vergifnis wanneer ons dit verkeerd doen, wanneer ons Jakobus se les, “om te gewillig te wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie” verkeerdom inspan, kan ons verhoudings nie lekker werk nie. Ruth Graham, Billy se vrou, het gesê “a good marriage is a union of two forgivers”

Omdat ons God begaan is oor ons verhoudings, het Hy ons nie aan onsself oorgelaat om voort te sukkel nie, maar het Hy deur Jesus Christus dit nie net vir ons moontlik gemaak om in ‘n intieme verhouding met Hom te staan nie maar het Hy ook vir ons Sy Gees gegee om ons te bekragtig om anders op te tree en om vervullende verhoudings binne ons gesinne te ervaar. Isolde Swanepoel

FamilyLife bied vele geleenthede vir pare om hul verhouding en kommunikasie na ‘n volgende vlak van vervulling te neem. Ons bied ook berading en e-mentorskap aan. Skakel 012 347 8151 of e-pos info@familylife.org.za.

 

 

Related Posts

EMBRACING GOD’S PURPOSES FOR MARRIAGE
40 CONSEQUENCES OF ADULTERY
The Art of Marriage | 21-23 July 2017